AB Grenspecialisten

Grenspecialisten är moderbolag i en liten koncern. Vi äger en del långsikiga poster i olika noterade företag om minst 10%, t ex: Trianon, Lime , Proact, Cellavision genom Grenlunden AB , Boule Diagnostics, Formpipe, JLT Mobile, GHP Healthcare, IDL Biotech, och MultiQ, och Generic. I dessa bolag är vi aktiva långsiktiga ägare och har antingen styrelse representation eller att vi är aktiva i valberedningar.

Vårt käraste bolag är Axis som numera ägs av Canon.

Vi är delägare i ett fåtal onoterade bolag (t ex H Lunden Holding, Kinetic och Qulsar) samt gör Ankarinvesteringar och ställer emissionsgarantier i begränsad omfattning.

Vi gör inga sådd investeringar i start-ups utan gör detta genom fonderna Fast Track Malmö, Djakne Kaffebar Startup studio, Zobito, Sequent och genom dem Glimra, Sveriges bästa biltvätt, Aqillon ett investment bolag inom life science, Monterro och Spintop Ventures. Vi stöttar också The Ground Malmö . Vi är kompisar med Things, Stockholm. Vi har AAA rating av Dun and Bradstreet, något som vi haft sedan de började betygsätta oss.

Grenspecialisten grundades 1994 och har varit lönsamt samtliga år.

Grenspecialisten Förvaltning (GSF) är ett aktiehandels bolag i Skåne som handlar aktier i egen regi. Verksamheten i GSF är handel med aktier, men numera investerar vi också aktivt i företagsobligationer.

WARNING: RIGHT NOW WE HAVE A FRAUD ATTEMPT ON US, DON'T SHIP ANY GOODS UNLESS YOU KNOW US PERSONALLY!

Vårt team består av bl a vår analytiker Erik och portföljförvaltare Emil och Jens. Martin W förvaltar korta portföljen genom MW Asset Management. Katarina sköter admin tillsammans med EY, Malin HR frågor i portföljen och Leif är riskmanager.

Just nu vill vi komplettera vårt team med en timanställd. Läs mer här .