AB Grenspecialisten

Grenspecialisten är moderbolag i en liten koncern. Vi äger en del långsikiga poster i olika noterade företag om minst 10%, t ex: Proact, Boule Diagnostics, Formpipe, Trianon, GHP Healthcare, IDL Biotech, och MultiQ, och Generic.

Vårt käraste bolag är Axis som numera ägs av Canon.

Vi är delägare i diverse onoterade bolag (t ex H Lunden Holding, Kinetic och Qulsar) samt gör Ankarinvesteringar och ställer emissionsgarantier i begränsad omfattning.

Vi gör inga sådd investeringar i start-ups utan gör detta genom fonderna Fast Track Malmö, Djakne Kaffebar Startup studio, Zobito, Sequent, P.U.L.S., Monterro och Spintop Ventures. Vi stöttar också The Ground Malmö . Vi är kompisar med Things, Stockholm. Vi har AAA rating av Dun and Bradstreet, något som vi haft sedan de började betygsätta oss.

Grenspecialisten grundades 1994 och har varit lönsamt samtliga år.

Grenspecialisten Förvaltning (GSF) är ett aktiehandels bolag i Skåne som handlar aktier i egen regi. Verksamheten i GSF är handel med aktier, men numera investerar vi också aktivt i företagsobligationer.

WARNING: RIGHT NOW WE HAVE A FRAUD ATTEMPT ON US, DON'T SHIP ANY GOODS UNLESS YOU KNOW US PERSONALLY!

Vår investment-manager är Jens och han har hjälp av analytiker Erik och portföljförvaltare Emil. Martin W förvaltar korta portföljen genom MW Asset Management. Katarina sköter admin tillsammans med EY, Malin HR frågor i portföljen och Leif är riskmanager.

Grenspecialisten-dagen 2018 blev en succé och här är en länk till de presentationer som hölls under dagen: GSDagen2018